ค่ายลำปาง...Not ลำพัง

ลำปาง...ไม่ลำพัง

ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ

จากทุกสถาบันร่วมออกเดินทางไปกับเรา

 

ค่ายอาสาพัฒนา บ้านเซเวียร์

ณ หมู่บ้านแม่คำหล้า อ.งาว จ.ลำปาง

 

มาฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ มานอนดูดาว มาสร้างลานกิจกรรม

มาสานสัมพันธ์ชาวค่ายและชาวบ้าน

 

ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62

(รับจำนวนจำกัด)

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561

 .

.

.

 

 

มารู้จักค่ายกันเถอะ

กลุ่มค่ายนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนา

บ้านเซเวียร์ เป็นกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ร่วมกันจัดค่ายอาสาขึ้นมาในช่วงปิดเทอมของทุกปี

ซึ่งในปีนี้เราจะไปสร้างลานอเนกประสงค์ให้กับชาวบ้านที่หมู่บ้านแม่คำหล้า อำเภองาว จังหวัดลำปาง

โดยเราจะช่วยกันสร้างลานอเนกประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวบ้าน 

เป็นการส่งเสริมให้ก่อเกิดความสามัคคี 

และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวบ้าน

·• คุณสมบัติผู้ร่วมค่าย •·

- มีอายุระหว่าง 18-23ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

- สามารถอยู่ร่วมทำกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

- ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของค่าย

- ยินดีและเต็มใจแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ ให้กับตนเองและผู้อื่น

 รายละเอียดสถานที่

หมู่บ้านแม่คำหล้าเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ ขนาด 73 ครัวเรือน มีจำนวนประชากร 345 คน ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ปลูกข้าวโพด สับปะรด ต้นกาแฟ ฯลฯ ในด้านสาธารณูปโภคชาวบ้านใช้น้ำจากประปาภูเขา และ น้ำฝนในการอุปโภคบริโภค มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงเป็นที่เรียบร้อย ถนนที่ใช้เดินทางจากอำเภองาวถึงหมู่บ้านแม่คำหล้าเป็นทางลูกรังผสมกับทางคอนกรีตบางช่วง ทำให้การเดินทางในฤดูฝนค่อนข้างอันตรายและยากลำบาก

พื้นที่ภายในหมู่บ้านค่อนข้างจำกัดเนื่องจากบริเวณรอบหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานภาครัฐ จึงไม่อนุญาตให้ชาวบ้านขยายพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยได้ จุดรวมพลของหมู่บ้านนี้ จึงมีเพียงพื้นที่หน้าโบสถ์คริสต์เพียงจุดเดียว และเป็นจุดที่มีไว้สำหรับจัดงานต่าง ๆ ของชาวบ้าน อีกทั้งเด็ก ๆ ในหมู่บ้านก็ใช้สถานที่ตรงจุดนี้ในการเล่นกีฬา

ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มค่ายฯ บ้านเซเวียร์ร่วมกับชาวบ้าน จึงมีมติที่จะปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน โดยการเทปูนพื้นที่ลานกิจกรรมหน้าโบสถ์คริสต์ เพื่อเอื้ออำนวยให้ชาวบ้านและเด็ก ๆ มีสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างคนในหมู่บ้าน ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของเด็ก ๆ รวมถึงเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย

->ทำอะไรบ้างบนหมู่บ้าน <-

แน่นอน เรามีภารกิจให้เพื่อน ๆ ทำกันมากมาย

 โดยเราจะแบ่งหลัก ๆ เป็น 3 ฝ่าย มาดูกันดีกว่าว่ามีไรบ้าง

1.ฝ่ายโครงงาน: นั่นคือเพื่อน ๆ จะได้ไปสร้างลานอเนกประสงค์ ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานและวันเวลาที่กำหนด โดยร่วมมือกับชาวบ้านและสนับสนุนให้ชาวบ้านมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ ซึ่งนำไปสู่การเห็นคุณค่าและรักษาผลงาน รวมถึงสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย

2.ฝ่ายอาหาร: เพื่อน ๆ ต้องเข้าครัวทำกับข้าว กับปลา เตรียมอาหารให้กับชาวค่ายและชาวบ้านที่มาทำโครงงานงานนี้ ใช้เสน่ห์ปลายจวักกันให้เต็มที่

3.ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล: ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวค่ายและชาวบ้านที่มาร่วมทำงาน เช่น จัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ การดูแลรักษาความสะอาด การจัดการขยะ ตลอดจนดูแลและปฐมพยาบาลชาวค่ายที่เจ็บป่วย

เพื่อน ๆ ไม่ต้องห่วงนะว่าจะต้องอยู่ฝ่ายนั้นไปจนจบค่าย เพราะเราสลับหมุนเวียนกันทุกวันไปจนครบทุกฝ่ายแน่นอน
ขอความร่วมมือ ห้ามเดินเล่นในป่า แม้มีเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ โดยไม่มีชาวบ้านหรือกรรมการค่ายนำทาง

Δชีวิตในค่ายΔ

แน่นอนว่า เราอาสามาพัฒนาฯ

งานหลักของเราครั้งนี้ คือ การสร้างลานอเนกประสงค์ให้แก่ชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมความสามัคคี

สิ่งที่สำคัญที่เราต้องไม่ลืม คือ ความสามัคคีปรองดองกันในหมู่ชาวค่าย ผู้ที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางกับเราไปตลอดการเดินทางนี้

นอกจากนี้ เราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านโดยเราจะอาศัยอยู่กับชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิต ความคิดของชาวบ้าน และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นมาพัฒนาตนเอง เพื่อตนเอง ครอบครัว และ สังคม

การนอนนั้น ชาวบ้านจะจัดเตรียมที่นอนหมอนมุ้งไว้ให้เรียบร้อยในบ้านของเขา ซึ่งบอกเลยว่าสบายกว่านอนในถุงนอนคนเดียวลำพังแน่นอน ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเมื่อมีแขกมาพักที่บ้าน จะทำให้บ้านนั้นมีแต่สิ่งดี ๆ ทำเกษตรอุดมสมบูรณ์

ส่วนเรื่องข้าวปลาอาหารนั้น เราจัดเสบียงไว้ให้เรียบร้อย ไม่ต้องกลัวว่าจะอด เพราะ มีฝ่ายครัวยอดฝีมือ ที่จะทำให้เราอร่อยปากและอิ่มท้องไปด้วยกัน

ปิดท้ายด้วยบรรยากาศคือ อากาศสดชื่น เย็นสบายในตอนเช้า ตอนกลางวันมีแดดพอให้อบอุ่น ยามค่ำคืน มีดาวเต็มฟ้า และมองเห็นกาแล็กซี่ทางช้างเผือกได้ชัดเจนมาก

การออกค่ายอาสา ขอให้เพื่อนๆ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านอย่างประหยัดไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็น

- น้ำ ที่ชาวบ้านต้องเก็บไว้ใช้ทั้งปี ดังนั้นไม่ว่าจะ ซักผ้า ล้างจาน ก็ซักหลายๆตัว ล้างหลายๆใบ จะได้ไม่สิ้นเปลือง อาบน้ำ ทำกับข้าว ราดส้วม ก็ใช้แต่พอดี

- ฟืน สำหรับหุง ทำกับข้าวต่าง ๆ ใช้ประหยัด ๆ  ไม้สน(ไม้เกี๊ยะ) สำหรับจุดไฟ ใช้เพียงเท่าไม้ขีดก็จุดไฟได้แล้ว

 อย่าลืม !!! ศึกษาการจุดไฟแบบลูกเสือมานะ แบบที่ต้องขุดดิน เราไม่มีเตาแก๊สให้นะขอบอก

คำถามที่พบบ่อย ???

Q: วันที่ 23 ธันวาคม เจอกันที่ไหน ?

A: วัดบ้านเซเวียร์ครับ อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยฯ  มาตามแผนที่ได้

แผนท

___________________

Q: มาครั้งแรกกลัวไม่มีเพื่อนT_T

A: เราขอรับรองว่ามาค่ายนี้ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เพื่อน เพราะ 

ลำปาง...จะไม่ทำให้ลำพังอีกต่อไปจ้า เพื่อนร่วมทางมีเพียบ

___________________

Q: สามารถซักผ้าได้มั้ย กลัวเอามาไม่พอ?

A: สามารถซักได้จ้า จะฝากเพื่อนไปซักหรือชวนเพื่อนซักเองก็ได้จะได้ไม่เปลืองน้ำ ที่บ้านจะมีจุดซักล้างให้

___________________

Q: ค่าลงทะเบียน/ค่าค่ายเท่าไหร่ครับ

A: เราขอให้เพื่อน ชำระค่าลงทะเบียน โดยบริจาคตามกำลังทรัพย์ที่เพื่อน ๆ สามารถช่วยสนับสนุนค่ายได้

หลังประกาศรายชื่อผู้ร่วมค่ายผ่านทาง FaceBook

ขอให้เพื่อนๆ โอนหรือฝาก

เข้ามาที่บัญชีเลขที่ 051-276359-2

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี

ชื่อบัญชี นายเบด้า ยาซ์เซา และ/หรือ นางสาวชญาณี เจริญหงษ์ทอง

เมื่อเพื่อนๆ จ่ายค่าค่ายแล้ว ถ่ายรูปบิล/สลิปส่งมาทางแชทFaceBookพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล มาด้วย   หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่พลัส 086-829-2336

***หมายเหตุ : -เนื่องจากรับจำนวนจำกัดเราจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายภายในกลางเดือนธันวาคม2561 

และ ขอให้โอนเงินภายใน 7 วัน หลังจากการประกาศรายชื่อรบกวนเก็บหลักฐานการโอนแล้วนำมาให้เราในวันมาค่ายด้วย

_____________

Q: อยากทราบตารางกิจกรรม ว่ามีอะไรให้ทำบ้าง?

A: ตารางกิจกรรมอย่างคร่าว ๆ คือ

  • วันที่ 23ธ.ค เรามาปฐมนิเทศร่วมกันที่บ้านเซเวียร์ ก่อนออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถโดยสารประจำทาง
  • วันที่ 24ธ.ค - 1 ม.ค ร่วมกันสร้างลานอเนกประสงค์บนหมู่บ้าน
  • วันที่ 2 - 4 ม.ค เราจะไปทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาด้วยกัน
  • วันที่ 4ม.ค เราจะออกเดินทางกลับกรุงเทพโดยรถประจำทาง มาถึงสถานีหมอชิต 2 กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 มกราคม 2562

_____________________

Q: ต้องเตรียมอะไรไปค่ายบ้างครับ

A: แนะนำให้เตรียมของใช้เท่าที่จำเป็น ยากันยุง ยาประจำตัว เครื่องอาบน้ำ ไฟฉาย ของที่ระลึกให้ชาวบ้านเสื้อผ้าซักง่าย ฯลฯ

เมื่อสมัครแล้วรบกวนรบกวนแอด friend มาที่ Facebookค่ายอาสาฯ บ้านเซเวียร์ www.facebook.com/xaviercamp

ติดต่อสอบถามได้ที่

จูน 089-964-4994

พลัส 086-829-2336

สมัครได้ที่นี่เลย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ : สมัครแล้ว รอการติดต่อขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk