ค่ายอาสาพัฒนาฯ ตอน สุข...ที่ตาก

♠ สุข...ที่ตาก 

ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ จากทุกสถาบันร่วมออกเดินทางไปกับเรา

ค่ายอาสาพัฒนา บ้านเซเวียร์

ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"

บ้านตะโป๊ะปู่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561

(รับจำนวนจำกัดนะครับ)

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2560

 

♥ มารู้จักค่ายกันเถอะ

       กลุ่มค่ายนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนา บ้านเซเวียร์ เป็นกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ร่วมกันจัดค่ายอาสาขึ้นมาในช่วงปิดเทอมใหญ่ของทุกปี

      ซึ่งในปีนี้เราจะไปสร้างห้องน้ำให้กับน้องๆ และชาวบ้านที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านตะโป๊ะปู่ ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา

      โดยเราจะได้เข้าไปสร้างห้องน้ำเพิ่มจำนวน 4 ห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับคุณครู นักเรียน และชาวบ้าน ที่มาใช้โรงเรียน

 

·• คุณสมบัติผู้ร่วมค่าย ·

- มีอายุระหว่าง 18-23 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

- สามารถอยู่ร่วมทำกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

- ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของค่าย

- ยินดีและเต็มใจแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ให้กับตนเองและผู้อื่น

 

รายละเอียดสถานที่ 

 

      ตะโป๊ะปู่เป็นภาษาชาวบ้าน ที่แปลว่า ดอกหญ้า

 

     บ้านตะโป๊ะปู่ได้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2499 ซึ่งอยู่บนเทือกเขาดอยเปเปอร์ โดยมีการย้ายถิ่นฐานมาจากบ้าน แบรอทะ เพื่อให้ใกล้ที่ทำกินซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีลำห้วยแม่ขมุหลวงไหลผ่านตลอดปี เหมาะต่อการทำไร่เพาะปลูก

 

หมู่บ้านตะโป๊ะปู่เป็นหมู่บ้านที่ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปา ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ จะมีเพียงก็ประปาภูเขา และไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ การคมนาคมมีเส้นทางเดียว ถนนเป็นดินภูเขา และปูนบ้างเป็นช่วง ๆ ต้องอาศัยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ไม่ก็รถเครื่อง ในการเดินทางขึ้นหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองมากโข

 

ชาวบ้านตะโป๊ะปู่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ปกาเกอะญอ ขนาด 82 ครัวเรือน ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ตลอดจนความเชื่อดั้งเดิมของหมู่บ้าน และประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้ง ทำไร่ ทำนา ท่อผ้า หาของป่า เลี้ยงสัตว์

 

       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านตะโป๊ะปู่เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 68 คนและเป็นที่สำหรับจัดงานพิเศษต่าง ๆ ซึ่งต้องรองรับชาวบ้านกว่า 300 คนจากทั้งในและต่างหมู่บ้าน ทำให้ห้องน้ำเดิมที่มีเพียง 4 ห้อง ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและมีปัญหาหลังจากการใช้งาน  

 

 

-> ทำอะไรบ้างบนดอย <-

 

แน่นอนเรามีงานให้เพื่อน ๆ ทำกันมากมาย โดยเราจะแบ่งหลัก ๆ เป็น 4 ฝ่าย มาดูกันดีกว่าว่ามีไรบ้าง

 

1.ฝ่ายโครงงานนั่นคือเพื่อน ๆ จะได้ไปสร้างห้องน้ำ เย้!!! ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานและวันเวลาที่กำหนดนะจ๊ะ โดยร่วมมือกับชาวบ้านและสนับสนุนให้ชาวบ้านมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ ซึ่งนำไปสู่การเห็นคุณค่าและรักษาผลงาน รวมถึงสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย

 

2.ฝ่ายอาหารเพื่อน ๆ ต้องเข้าครัวทำกับข้าว กับปลา เตรียมอาหารให้กับชาวค่ายและชาวบ้านที่มาทำโครงงานงานนี้ใช้เสน่ห์ปลายจวักกันให้เต็มที่

 

3.ฝ่ายปฏิสัมพันธ์เพื่อน ๆ ทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านตามหลังคาเรือนต่างๆ เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มค่ายฯ และนำสิ่งที่ได้รับกลับมาแบ่งปันให้กับชาวค่ายได้ฟังกัน

 

4.ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวค่ายและชาวบ้านที่มาร่วมทำงาน เช่น จัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ การดูแลรักษาความสะอาด การจัดการขยะ ตลอดจนดูแลและปฐมพยาบาลชาวค่ายที่เจ็บป่วย

 

เพื่อน ๆ ไม่ต้องห่วงนะว่าจะต้องอยู่ฝ่ายนั้นไปจนจบค่าย เพราะเราสลับหมุนเวียนกันทุกวันไปจนครบทุกฝ่ายแน่นอน
ขอความร่วมมือ ห้ามเดินเล่นในป่าแม้มีเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ โดยไม่มีชาวบ้านหรือกรรมการนำทาง

 

 

Δ ชีวิตในค่าย Δ

 

       แน่นอนเราอาสาพัฒนาฯ งานหลักของเราครั้งนี้คือพัฒนาห้องน้ำ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของชาวบ้าน และทีสำคัญที่เพื่อนอาจลืมคือการพัฒนาตัวเอง ในครั้งนี้นอกจากที่เราจะไปสร้างแล้ว เราได้สัมผัสกับชาวบ้านด้วย โดยเราจะอาศัยอยู่กับชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิต ความคิดของชาวบ้าน และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นมาพัฒนาตนเอง เพื่อตนเอง ครอบครัว และ สังคม

 

       การนอนนั้น ชาวบ้านจะจัดเตรียมที่นอนหมอนมุ้งไว้ให้เรียบร้อยในบ้านของเขา ซึ่งบอกเลยสบายกว่าถุงนอน และเต๊นท์ แยอะมาก เพราะเขาเชื่อว่าเมื่อมีแขกมาพักที่บ้าน จะทำให้บ้านนั้นมีแต่สิ่งดี ๆ ทำเกษตรอุดมสมบูรณ์

 

       ส่วนเรื่องข้าวปลาอาหารนั้น เราจัดเสบียงไว้ให้เรียบร้อย ไม่ต้องกลัวอดอยากแน่นอน เพราะมีฝ่ายครัวยอดฝีมือ

 

       ที่สำคัญห้องน้ำ ที่หมู่บ้านนี้ห้องน้ำมีหลายแบบให้เลือกครับทั้ง Out Door อาบน้ำท่ามกลางธรรมชาติและแสงจันทร์ หรือใครชอบแบบชาวบ้านก็มีครับเป็นห้องน้ำไม้ไผ่หลังคามุงจากและรับแสงธรรมชาติจากภายนอกมาสู่ภายในได้ บอกเลยแปลกใหม่ต้องไปลอง ดีกว่านี้ก็ล้อมสังกะสี มาลองให้ครบ

 

       ปิดท้ายด้วยบรรยากาศ คืออากาศดีมาก ชุ่มปอดสุดๆ ตื่นเช้ามาอาจเจอหมอก ถ้าฝนตก

 

       ในการไปค่ายอาสานั้น เพื่อชาวบ้านและชาวค่าย ขอให้เพื่อนๆ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านอย่างประหยัด ไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็น

 

- น้ำ ที่ชาวบ้านต้องเก็บไว้ใช้ทั้งปี ดังนั้นไม่ว่าจะ ซักผ้า ล้างจาน ก็ซักหลายๆตัว ล้างหลายๆใบ จะได้ไม่สิ้นเปลือง อาบน้ำ ทำกับข้าว ราดส้วม ก็ใช้แต่พอดี

 

- ฟืน สำหรับหุง ทำกับข้าวต่าง ๆ ใช้ประหยัด ๆ ไม่ใช้ก็ดับซะ ไม้สนสำหรับจุดไฟ(ไม้เกี๊ยะ) ใช้เพียงเท่าไม้ขีดก็จุดไฟได้แล้ว อย่าใช้เท่าตะเกียบเลย 5555 อย่าลืมไปศึกษาการจุดไฟแบบลูกเสือมานะแบบที่ต้องขุดดินอะ เราไม่มีเตาให้นะขอบอก

 

 

 

คำถามที่พบบ่อย ???

 

Q: วันที่ 25 ธันวาคม เจอกันที่ไหนครับ ? 

 

A: วัดบ้านเซเวียร์ครับ อยู่บริเวณอนุสาวรีชัยฯ  มาตามแผนที่ได้เลยครับ

แผนท

 

___________________

 

Q: มาครั้งแรกกลัวไม่มีเพื่อนอะค่ะT_T 

 

A: เราขอรับรองว่ามาค่ายนี้แล้วจะไม่เหงา ไม่อยู่คนเดียวแน่นอนครับ

 

___________________

 

Q: สามารถซักผ้าได้มั้ยคะกลัวเอามาไม่พอ?

 

A: สามารถซักได้ครับ จะฝากเพื่อนไปซักหรือชวนเพื่อนซักเองก็ได้จะได้ไม่เปลืองน้ำ

 

___________________

 

Q: ค่าลงทะเบียน/ค่าค่ายเท่าไหร่ครับ

 

A: เราขอให้เพื่อน ชำระค่าลงทะเบียน โดยบริจาคตามกำลังทรัพย์ที่เพื่อน ๆ สามารถช่วยสนับสนุนค่ายได้

 

หลังประกาศรายชื่อผู้ร่วมค่ายผ่านทาง FaceBook ขอให้เพื่อนๆ โอนหรือฝาก

เข้ามาที่บัญชีเลขที่ 051-274345-3 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโรงพยาบาลราชวิถี

         ชื่อบัญชี นางสาวธีราพร บุญอ้อยและ/หรือนายเบด้า ยาซ์เซา

 เมื่อเพื่อนๆ จ่ายค่าค่ายแล้ว ถ่ายรูปบิล/สลิปส่งมาทางแชทFaceBookพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล มาด้วยนะครับ

 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 062-7204777 ไอซ์

 ***หมายเหตุ : -เนื่องจากรับจำนวนจำกัดเราจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 

และขอให้ชำระภายใน 30 พฤศจิกายน 2560

                - รบกวนเก็บหลักฐานการโอนแล้วนำมาให้เราในวันมาค่ายด้วย

 

_____________

 

Q: อยากทราบตารางกิจกรรมอะค่ะ

 

A: คร่าว ๆ คือ

วันที่ 25 ธค เรามาปฐมนิเทศร่วมกันที่บ้านเซเวียร์ ก่อนออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถโดยสารประจำทาง

วันที่ 26 ธค - 1 มค ร่วมกันสร้างห้องน้ำบนหมู่บ้าน

วันที่ 1-3 มค เราจะไปทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาด้วยกัน

วันที่ 3 มค เราจะออกเดินทางกลับกรุงเทพโดยรถประจำทาง มาถึงสถานีหมอชิต2 กรุงเทพ ในวันที่ 4 มกราคม ครับผม

 

_____________

 

Q: สมัครค่ายยังไงครับ

 

A: กดที่นี่เลยครับสมัคร XAVIER_CAMP  (ปิดรับสมัครแล้วครับ ขอบคุณที่สนใจ)

 

_____________________

 

Q: ต้องเตรียมอะไรไปค่ายบ้างครับ

 

A: แนะนำให้เตรียมของใช้เท่าที่จำเป็น ยากันยุง ยาประจำตัว เครื่องอาบน้ำ ไฟฉาย ของที่ระลึกให้ชาวบ้าน เสื้อกีฬาเพราะซักง่ายฯลฯ

 

เมื่อสมัครแล้วรบกวนรบกวนแอด friend มาที่ Facebook ค่ายอาสาฯ บ้านเซเวียร์ www.facebook.com/xaviercamp

ติดต่อสอบถามได้ที่

 

062-720-4777 ไอซ์

 

086-980-5200 น้ำหวาน

 

หรือที่

223652 215629321819849 2134244 n

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk