ค่าย "Once in your life ครั้งหนึ่งในชีวิต"

Once in your life ครั้งหนึ่งในชีวิต

 

กลับไปสู่ธรรมชาติที่มนุษย์เคยพึ่งพาอาศัยกัน การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่น

เห็นคุณค่าของทุกชีวิต และดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

แถมมามีส่วนร่วมกับการพัฒนางานนักศึกษาคาทอลิกด้วยกันนะครับ

 

ทุกชีวิตบนโลกย่อมมีคุณค่า เพียงแต่ว่าจะดำรงชีวิตอย่างมีค่าได้อย่างไร

 

วันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2559

ณ แบ๊บติสต์ พัทยา

 

 

 

สวัสดีครับเพื่อนๆ สุดยอดค่ายประจำปีมาแล้วครับ ค่ายสัมมนาสมัชชาใหญ่ ค่าย 6 วัน ที่หลายคนรอคอย เพราะจะพาเพื่อนไปพบสาระ ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ มากมาย ความสนุกที่เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง เพื่อนใหม่จากชมรมและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นค่ายปิดภาคเรียน และค่ายปล่อยแก่ของพี่ๆ บัณฑิต เพราะแก่เกินค่ายแล้ว5555 ใครอยากมาเจอกันครั้งสุดท้ายรีบเลย จะได้มาชาร์ตแบตให้กับชีวิตก่อนเปิดเทอมด้วย

สำหรับค่ายครั้งนี้เราจะพาไปสัมผัสธรรมชาติกันที่ชายหาดจอมเทียนพัทยา และไปสัมผัสชีวิตคนกลางคืนกันครับ ทั้ง หญิงบริการ เด็กที่ทำงานขายของ และอื่นๆอีกมากมาย ว่าเพราะอะไรเค้าจึงมาทำงานนี้... เพื่อเราจะได้เกิดแรงบันดาลใจในการย้อนกลับมามองตนเอง ในด้านการดำเนินชีวิตของเราให้มีค่า และมีความหมายยึ่งขึ้น รวมทั้งหวังว่าเมื่อเพื่อนเข้าใจชีวิตเค้าแล้ว เราสามารถที่จะยอมรับชีวิตซึ่งมีความแตกต่างของเค้า เห็นคุณค่าของทุกชีวิต ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเค้ามากยิ่งขึ้น และสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนางานนักศึกษาคาทอลิก ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำ หรือการเลือกคณะกรรมการ 

 

วัตถุประสงค์ค่าย

1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเล็งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อม อันเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า

2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิต และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่า 

3. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน เปิดใจ เข้าใจ ยอมรับ ในความแตกต่างของผู้อื่น

4. เพื่อรายงานกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย และสรรหาคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ และสภานิสิตนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2559

 

คุณสมบัติผู้ร่วมค่าย

สำหรับค่ายนี้เราเปิดรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยผู้ซึ่ง

- มีอายุระหว่าง 18-23 ปี

- สามารถอยู่ร่วมทำกิจกรรม

- ยินดีและเต็มใจแบ่งประสบการณ์ดีๆ ให้กับตนเองและผู้อื่น

- ยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของค่ายได้ทุกข้อ

เพื่อให้เราได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่ พบมิตรภาพจากเพื่อนๆ และเพื่อความสบายใจในการอยู่ร่วมกันครับ

ถ้าเพื่อนๆ มีคุณสมบัติดังกล่าวและพร้อมที่จะมาร่วมค่ายของเรา เพียงเท่านี้คุณก็สามารถมาร่วมค่ายได้แล้วครับ

 

♣ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน   

   เมื่อเพื่อนๆ อ่านคุณสมบัติแล้ว เพื่อนๆ จะพบเรื่องข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน อาจจะสงสัยว่า เอ๊ะ!!! มันคืออะไรน๊า เราจึงนำมาให้เพื่อนๆ ได้ ทัศนากันดังนี้ 

- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด และอบายมุขทุกชนิด

- ในยามวิกาลชายและหญิง

- งดการอยู่ด้วยกันตามลำพัง

- งดการขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ยกเว้นพาหนะที่กรรมการจัดไว้

- งดออกนอกบริเวณที่จัดกิจกรรม

- แต่งกายเรียบร้อยและใช้วาจาสุภาพ

- งดพาบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณที่จัดกิจกรรม

- งดทำกิจกรรมทางการเงิน

- งดการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดระหว่างทำกิจกรรม

- ปฏิบัติตามข้อตกลงของค่ายและสถานที่

- ดูแลทรัพย์สินและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้เพื่อมิตรภาพ การเคารพและให้เกียรติต่อกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ในกรณีฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นอื่นๆ ขอให้ปรึกษาจิตตาธิการหรือกรรมการค่ายได้เลยครับ     ถ้าคุณยอมรับและสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันได้ ก็อย่ารีรอที่จะสมัคร   เลยครับ พวกเรารอเพื่อนๆ อยู่

 

◊ สิ่งที่ต้องนำมาด้วย 

-สิ่งแรกเลยของใช้ประจำตัว เช่น เสื้อผ้าซึ่งต้องสุภาพเรียบร้อยกางเกง,กระโปรง ยาวกว่าเข่านะครับ, แปรงสีฟัน ถ้าลืมแล้วจะมาใช้ร่วมกัน คิดว่าไม่ถูกสุขอนามัยนะครับ

-สำหรับสิ่งจำเป็นถัดมาคือกระติกน้ำ/กระบอกน้ำส่วนตัวครับ เพื่อเป็นการลดขยะจากขวดพลาสติก

-สิ่งจำเป็นอีกอย่างที่จะลืมไม่ได้คือยาประจำตัวนะครับ

-สิ่งสุดท้ายที่ลืมไม่ได้คือ ตัวและหัวใจที่พร้อมจะนำมาร่วมสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันครับ

 

◊ กิจกรรมในแต่ละวัน

วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 2016 เวลา 13.00 น. เราเจอกันที่บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ เพื่อออกเดินทางไปยังพัทยาครับ วันนี้เราจะมีการทำความรู้จักกันและแนะนำเกี่ยวกับค่ายเบื้องต้น

วันอังคารที่ 2 ส.ค. 2015 เราจะพาเพื่อนๆเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราร่วมกับธรรมชาติ อันเป็นสิ่งสร้างต่างๆของพระเจ้า แล้วตะโกนดังๆ Laudato Si’

วันพุธที่ 3 ส.ค. 2015 เราจัดกิจกรรมเพื่อให้เพื่อนเป็นถึงคุณค่าของชีวิต การเข้าใจ เปิดใจยอมรับและให้โอกาสกับทุกสิ่ง โดยมีกิจกรรมเฮฮา นันทนาการ เล่นเกมส์ แชร์ริ่ง แรลลี่ ออกไปเจอผู้คนข้างนอกด้วย

วันพฤหัสบอดีที่ 4 ส.ค. 2015 เราจะให้เพื่อนๆนำสิ่งเรียนรู้มาทบทวนทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และศาสนา แล้ว  สารมารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

วันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 2015 การประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปี เพื่อสรุปงานนักศึกษาจากชมรมคาทอลิกทุกมหาวิทยาลัย รวมถึงการหาแนวทางพัฒนางานนักศึกษาคาทอลิกและร่วมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกกลุ่มใหม่ด้วยครับ

วันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 2015เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

 §ค่าลงทะเบียน§

เพื่อสนับสนุนให้เพื่อนๆ มีส่วนร่วมและแบ่งปันสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตตนเองกับคนอื่น เราขอให้เพื่อนๆ ร่วมกันจ่ายค่าลงทะเบียนตามค่าใช้จ่ายที่ตนใช้จริงในชีวิตประจำวัน

เช่น ถ้าปกติเพื่อนๆ ใช้เงินวันละ 100 บาท ถ้าไปค่าย 6 วัน ก็จ่าย 100x6 = 600 บาทครับ หรือถ้าใช้วันละ 500 บาท ก็จ่าย 500x6 = 3,000 บาท ครับ

ทั้งนี้ถ้าใช้ในแต่ละวันไม่เท่ากันขอให้เพื่อนๆ ประมาณการใช้รวมๆ ว่า 6 วัน ใช้ประมาณเท่าไหร่ก็ร่วมสนับสนุนมาประมาณนั้น หรือเพื่อนๆ จะบริจาคเพิ่มเติมก็ได้ครับทางเรายินดีอย่างยิ่ง

โปรดโอนเงินค่าลงทะเบียนไปที่ 406-385-781-4 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเซ็นเตอร์วัน

ชื่อบัญชี นางสาวสิตานัน อานามนารถ และ/หรือนางสาวจริยา สุวรรณทอง

เมื่อเพื่อนๆ จ่ายค่าลงทะเบียนแล้ว รบกวนเก็บหลักฐานการโอนมาให้เราในวันมาค่าย และ/หรือถ้ากลัวหายเพื่อนๆ สามารถถ่ายรูปสลิปส่งมาทางแชท Facebook พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล มาด้วยนะครับ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 062-482-8841 (ขวัญ) หรือ 083-496-9000 (กล้วย)

***หมายเหตุ:ไม่สามารถจ่ายค่าสมัครที่หน้างานได้

จากนั้นรอพวกเราติดต่อกลับไปหานะครับ

 

คำถามที่พบบ่อย? 

Q: วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม เจอกันที่ไหนกี่โมงครับ? 

A: เจอกัน 13.00 น ที่วัดบ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยฯ ครับ

___________________

Q: วัดบ้านเซเวียร์อยู่ตรงไหนครับ

A: ตามรูปเลยครับ

แผนท

___________________

Q: แล้ววันเสาร์ที่ 6 กลับมาถึงบ้านเซเวียร์กี่โมงหรอครับ?

A: ประมาณ 4-5 โมงเย็นครับ ถ้าเดินทางต่อโดยรถทัวร์เลือกรอบกลับดีๆ นะครับ

___________________

Q: มาครั้งแรกกลัวไม่มีเพื่อนอะครับ T_T -

A: เราขอรับรองว่ามาค่ายนี้แล้วจะไม่เหงา ไม่อยู่คนเดียวแน่นอน

___________________

Q: ถ้าไม่ใช่คาทอลิกมาได้มั้ย จะเข้ากับเพื่อนได้เปล่า

A: มาได้อยู่แล้ว เรายินดีต้อนรับทุกศาสนา และมีกิจกรรมที่เปิดกว้าง เป็นกลาง

ไม่ชวนเข้าเป็นคาทอลิกแน่นอนครับ

_____________________

Q: สมัครค่ายยังไงครับ

A: สมัครผ่านลิงค์นี้เลยครับ สมัคร XAVIER_CAMP และถ้าสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างไม่ได้ หรือมีปัญหาใด กรณราติดต่อเรา กล้วย 083-496-9000 , นุ้ก 081-142-4799

#ขออภัยเราปิดรับสมัครแล้วครับ

_____________________

Q: ต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมไปค่ายบ้างครับ

A: แนะนำให้เตรียมยาประจำตัว ปลั๊กพ่วง รองเท้าแตะ กระดาษชำระ ฯลฯ

 

สอบถาม หรือ มีปัญหาด้านการสมัครสามารถติดต่อได้ที่ 

นุ้ก 081-142-4799 กล้วย 083-496-9000

หรือที่

2014-10-03 013229

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 กรกฎาคม 2559

 

สมัคร XAVIER_CAMP

ปล. เมื่อสมัครแล้วกรุณาติดต่อเราด้วยเนื่องจากชื่ออาจไม่ขึ้นในระบบ

กล้วย 083-496-9000 , นุ้ก 081-142-4799

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk