• Home
  • กิจกรรม

รายละเอียดค่าย Inside out

©มารู้จักค่ายกันเถอะ©

ศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดทำค่ายนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ค้นพบเป้าหมายของการเรียนภายในมหาวิทยาลัยว่าทุกวันนี้นั้นเราเรียนไปเพื่ออะไร เพื่อใคร เพื่อตนเอง เพื่อคนอื่น หรือเพื่อสังคม

โดยการ “มองดูรอบกาย มองดูสังคม” สำรวจและค้นหาตัวเอง มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมี เรียนรู้ที่จะมองดูผู้คนรอบข้างเรา มองดูสังคมของเราบ้างว่ามีความเป็นไปอย่างไร

สองมือเล็กของเราสามารถทำอะไรเพื่อสังคมของเราได้บ้าง การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยตอนนี้สอนให้เราไปทำอะไรกัน?...เพื่อผู้อื่น? หรือเพื่อตนเองกัน?...ไม่มีใครรู้คำตอบไปดีกว่าตัวเราเองหรอก

เราลองมาใช้ความเชื่อของเราศาสนาของเราลองมองดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสิว่าเราอยู่ฝั่งไหน หรือเลือกที่จะอยู่ฝั่งไหน

ความหวังและความฝัน จะสามารถนำสิ่งที่มีมาต่อยอดพัฒนาอะไรได้บ้างและหลังจบมหาวิทยาลัยไป อะไรคือเป้าหมายต่อไปของฉันกันล่ะ....?

มาร่วมเรียนรู้สิ่งเหล่านี้และวางเป้าหมายกับเราสิ เพราะขั้นตอนนั้นคือสิ่งที่คุณต้องตามหาเอง

เราเพียงแต่หวังว่าเพื่อน ๆ จะสามารถตั้งความหวังให้กับตัวเองทั้งในเรื่อง การเรียน การงาน อนาคต ในทิศทางที่ดี โดยมีประสบการณ์ศาสนา..เพื่อชีวิตของเรา 

 

วัตถุประสงค์ค่าย

 

1.    เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถค้นพบเป้าหมายในการศึกษารวมถึงหลังจบมหาวิทยาลัย โดยมีประสบการณ์ศาสนาเพื่อชีวิต

 

2.    เพื่อให้นิสิตนักศึกษามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมี เช่น การศึกษา ความหวัง ความฝัน รวมถึงเข้าใจผู้อื่น

 

3.    เพื่อให้มีการสานสัมพันธ์กันระหว่างชมรมคาทอลิกทั่วประเทศ

 

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk