รีวิว ค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 33

        พวกเราศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 33 ของสังฆมณฑลอุบลราชธานี ในฐานกลุ่มองค์กร เมื่อวันที่ 10-15 ตุลาคม 2016 ที่ผ่านมา ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม อ.อำนาจเจริญ ในหัวข้อ MERCIFUL LIKE THE FATHER | จงเป็นผู้เมตตากรุณาดั่งพระบิดาของท่าน(ลก.6:36)

        ในค่ายนี้พวกเรานิสิตนักศึกษาเดินทางไปกันทั้งสิ้น 4 คนคือ พี่แบงค์ที่พึ่งจบศิลปกร นิดจากกลุ่มเครื่อข่ายนิสิตนักศึกษาเชียงใหม่ สมิทจากกลุ่มค่ายอาสาฯ และกล้วยจากศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาฯ และจิตตาธิการที่ดูแลพวกเราตลอดค่าย พี่ทราย และ บร.ฮวน ซึ่งพวกเราได้พบกับ บรรดาบราเดอร์ปี 2 จากแสงธรรม และเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ครบทั้งสิบสังฆมณฑล ซึ่งแรกๆนี้ทุกคนเก็บเนื้อเก็บตัวอยากมาก กินข้าวนี้เงียบอย่างกับป่าช้า แต่ก็ได้พวกเรานักศึกษานี้แหละชวนน้องคุยซึ่งน้องก็เป็นผู้ดี๊ผู้ดี เวลากินข้าวนี้ไม่พูดกับใครเลย เห็นจะกลัวข้าวติดคอกัน และพอเวลานันทนาการพ่อสั่งให้ทำไรทำหมดว่านอนสอนง่ายสุด ๆ

        ในช่วงเวลาแยกย้ายลงกลุ่มไปพักอาศัยอยู่กับพ่อ ๆ แม่ ๆ ที่บ้านนั้นคือช่วงเวลาของการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีคุณค่าสำหรับพวกเรานักศึกษาถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้เข้าไปอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านแต่ท่านนั้นดูแลเราอย่างดี ทั้งข้าวปลาอาหาร ที่เล่นที่นอน ที่ทำงาน บ้างท่านไปรับไปส่งถึงที่ทำกิจกรรมกันเลยทีเดียว

       บ้างคนที่บ้านพาไปนา ไปตัดหญ้า หาฟืน นั่งรับชมธรรมชาติ เล่นน้ำ จับปู กินส้มตำ ปั่นจักยาน เลี้ยงน้อง นอนดูดาว มาสวดสายพระคำ กินหมา หนีเป็ด เล่นกับเด็กๆ ฯลฯ อีกมากมาย เชิญรับชมภาพบรรยากาศกันได้เลยครับ และสำหรับใครที่พลาดค่ายครั้งนี้ ปีหน้าไปเจอกันได้ที่สังฆมณฑลราชบุรีนะครับ 

 

Capture

 

 

ค่าย "Once in your life ครั้งหนึ่งในชีวิต"

Once in your life ครั้งหนึ่งในชีวิต

 

กลับไปสู่ธรรมชาติที่มนุษย์เคยพึ่งพาอาศัยกัน การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่น

เห็นคุณค่าของทุกชีวิต และดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

แถมมามีส่วนร่วมกับการพัฒนางานนักศึกษาคาทอลิกด้วยกันนะครับ

 

ทุกชีวิตบนโลกย่อมมีคุณค่า เพียงแต่ว่าจะดำรงชีวิตอย่างมีค่าได้อย่างไร

 

วันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2559

ณ แบ๊บติสต์ พัทยา

 

 

Continue Reading

ทิศทางงานนักศึกษาคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2558

ทิศทางงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกประจำการศึกษา 2558

  1. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกล้าที่จะเริ่มต้นช่วยเหลือผู้อื่น มีความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองและสังคม
  2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รวมถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม
  3. รู้จักใช้สื่อและข่าวสาร เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและชาญฉลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งปัน ความเสียสละ และการมีจิตอาสา
  5. ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างความสามัคคี
  6. ให้นิสิตนักศึกษาสามารถไตร่ตรอง คัดกรองสื่อและข่าวสารที่ได้รับอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันสังคมในปัจจุบัน

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk