ค่ายอาสาพัฒนาฯ ตอน สุข...ที่ตาก

♠ สุข...ที่ตาก 

ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ จากทุกสถาบันร่วมออกเดินทางไปกับเรา

ค่ายอาสาพัฒนา บ้านเซเวียร์

ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"

บ้านตะโป๊ะปู่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561

(รับจำนวนจำกัดนะครับ)

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2560

 

Continue Reading

ทิศทางนิสิตนักศึกษาคาทอลิกประจำปีการศึกษา2559

ψ ทิศทางนิสิตนักศึกษาคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2559 ψ

1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ เปิดโอกาสให้ได้ลองสิ่งต่างๆ เพื่อจะได้เจอสิ่งที่ใช่สำหรับตนเองเห็นคุณค่าในตัวเองและดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีศีลธรรมและการปลูกจิตสำนึกในการบริโภคสิ่งต่างๆ อย่างมีสติและมีจิตสาธารณะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

3. เพื่อเสริมสร้างนิสิตนักศึกษาคาทอลิกให้มีความเชื่อที่เข็มแข็งในการสานต่อพันธกิจพร้อมที่จะนำความรักของพระเจ้าและความเชื่อไปแบ่งปันสู่ผู้อื่นต่อไป

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk