Advertisement
อัปเดทล่าสุด : อาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2562 : carefor.org อัปเดททุกวัน
Carefor ใหม่
สื่อสารด้วยหัวใจ
สื่อสารด้วยหัวใจ
บ้านใส่ใจ Carefor.org
Carefor ใหม่
ความรัก
กำลังใจ
ตั้งสติ
ถาม-ตอบปัญหากับลุงริศ
ติดต่อลุงริศ
ชวนเพื่อนๆมาที่นี่นะครับ
Careforปี19ยินดีต้อนรับ
โดยเฉพาะท่านที่ออนไลน์
ในขณะนี้ทั้ง 87 ท่าน

ค้นหา-ใส่คำแล้วEnter
เพื่อนร่วมทาง

ท่านพุทธทาส-สวนโมกข์
กลุ่มค่ายนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนาฯ
นักศึกษาคาทอลิก
ฟังธรรม
พระไพศาล
จิตวิวัฒน์
สวนเจ็ดริน
สันติวนา
แก้วไดอารี่
ยุติธรรม&สันติ
เสมสิกขาลัย
เพื่อผู้บริโภค
GreenPeace
บ้านนอก
ธนาคารจิตอาสา
ความงดงามและความน่าเบื่อ พิมพ์เรื่องนี้ ส่งเมลเรื่องนี้ให้เพื่อน
Image
"ความงดงามของชีวิต อยู่ที่การดำรงอยู่อย่างมีสติและเหตุผล
ความน่าเบื่อของเหตุผล อยู่ที่มักจะขัดแย้งกับอารมณ์และความรู้สึก"

 

ความงดงามของความรัก อยู่ที่การรักเดียวใจเดียว
ความน่าเบื่อของการรักเดียวใจเดียวอยู่ที่ความซ้ำซากจำเจ

ความงดงามของความสมถะ
อยู่ที่การเป็นอิสระจากการอยากได้ใคร่มีในสิ่งยั่วยุฟุ้งเฟ้อ
ความน่าเบื่อของการไม่ฟุ้งเฟ้อ อยู่ที่วิถีชีวิตธรรมดาอันเรียบง่าย

ความงดงามของความเป็นเพื่อน อยู่ที่การมีน้ำใจ การแบ่งปัน
ความน่าเบื่อของการมีน้ำใจ การแบ่งปัน อยู่ที่การรู้สึกเสียเปรียบตลอดเวลา

ความงดงามของสังคม อยู่ที่ทุกคนเสมอภาคภายใต้กฏเกณฑ์เดียวกัน
ความน่าเบื่อของกฏเกณฑ์ อยู่ที่คนบางคน บางกลุ่มยังมีอภิสิทธิ์

ความงดงามของการสร้างสรรค์ อยู่ที่การคิดนอกกรอบ ทำในสิ่งใหม่ๆ
ความน่าเบื่อในการคิดนอกกรอบ การทำในสิ่งใหม่ๆ คือการถูกต่อต้านอยู่เสมอ

ความงดงามของชีวิต อยู่ที่การดำรงอยู่อย่างมีสติและเหตุผล
ความน่าเบื่อของเหตุผล อยู่ที่มักจะขัดแย้งกับอารมณ์และความรู้สึก

ความงดงามของการมีชีวิตอยู่ อยู่ที่ความหวัง ความใฝ่ฝัน
ความน่าเบื่อของความหวัง ความใฝ่ฝัน อยู่ที่การไม่เคยได้ทันใจเลยสักครั้ง

....................................

ฉันนึกทบทวนความงดงามและความน่าเบื่อในประการต่างๆในวันหนึ่ง
แล้วก็พอจะสรุปได้ว่า

ฉันเลือกที่จะยืนอยู่ข้างความงดงามมากกว่าความน่าเบื่อ

-----------------------------------------------------------
มนต์สุนทร สุราช. "มุมหนึ่งของความรู้สึกดีดี". กรุงเทพฯ : พลอยจันทร์, 2546.

เชิญแสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
หัวข้อ:
ความคิดเห็น:กรุณาใส่รหัสที่เห็น:* Code

ความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย อโกคอมเม้นท์ ๒.๐!

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

"บ้านใส่ใจ" สนับสนุนผู้คนให้ค้นพบ&แบ่งปันสิ่งดีที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน
Carefor.org ©1997 ออกแบบ, ขับเคลื่อนด้วย "แมมโบ้ลายไทย" GNU/GPL License