Advertisement
อัปเดทล่าสุด : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 : carefor.org อัปเดททุกวัน
Carefor ใหม่ arrow สื่อสารด้วยหัวใจ arrow พื้นฐานหลักของการสื่อสารอย่างสันติ
พื้นฐานหลักของการสื่อสารอย่างสันติ พิมพ์เรื่องนี้ ส่งเมลเรื่องนี้ให้เพื่อน
Image
พื้นฐานหลักของการสื่อสารอย่างสันติ คือ เบื้องหลังการกระทำของมนุษย์นั้นล้วนเป็นไปเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการบางอย่าง

เมื่อเรามีความเข้าใจและรับรู้ความต้องการในส่วนลึกเหล่านั้น
จะเป็นพื้นฐานให้เกิดความสัมพันธ์ การร่วมมือ และสันติภาพในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน จนถึงระดับโลก

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในระดับลึกแล้ว มนุษย์เรามีความเหมือนกันมากกว่าความแตกต่าง การตระหนักว่าเราแต่ละคนต่างก็มีความต้องการที่คล้ายคลึงกัน ทำให้เรามีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น

เมื่อเราใส่ใจที่ตัวความต้องการ โดยปล่อยวางการตัดสิน วิพากษ์วิจารณ์ หรือ การกล่าวโทษผู้อื่น จะทำให้เราละวางความเป็นศัตรู และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางแก้ปัญหาอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน เมื่อเป็นเช่นนี้ ความขัดแย้งและความเข้าใจผิดทั้งหลายย่อมคลี่คลายได้ในที่สุด

การเรียนรู้การสื่อสารอย่างสันติ เป็นกระบวนการคล้ายกับการเรียนรู้ภาษาใหม่หรือทักษะใหม่

ในช่วงแรกผู้ฝึกปฏิบัติอาจจะพูดภาษานี้ได้ไม่คล่องนัก
แต่ด้วยการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนและมีเวลาฝึกปฏิบัติอย่างพอเพียง
จะช่วยให้มีความชำนาญเพิ่มขึ้นได้

ภาษาของการสื่อสารอย่างสันติ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ

การสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ และการฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
ทั้งสองส่วนมี องค์ประกอบ ๔ ประการ คือ

การสังเกต ความรู้สึก ความต้องการ และการขอร้อง
ในการฝึกปฏิบัติ เราจะเรียนรู้การแยกแยะองค์ประกอบ ๔ ประการนี้ออกจาก การตัดสิน การตีความ และคำสั่ง
_________________________________
"สื่อสารอย่างสันติ". ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์, เรียบเรียง. นริศ มณีขาว, บรรณาธิการ.กรุงเทพฯ : เสมสิกขาลัย, 2550.

เชิญแสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
หัวข้อ:
ความคิดเห็น:กรุณาใส่รหัสที่เห็น:* Code

ความคิดเห็น
องค์ประกอบ 4 ประการ
เขียนโดย กิจวัฑฒนี เมื่อ 2009-06-24 16:43:24
เป็นบทความสั้นที่ให้ข้อคิดมากทีเดียว โดยเฉพาะข้อชี้แนะในการฝึกหัดให้เรียนรู้การแยกแยะองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ การสังเกต ความรู้สึก ความต้องการ และการขอร้อง ออกจากการตึความ การตัดสินใจ และคำสั่ง......ขอบคุณค่ะ  
จะลองหัดแยกดู เผื่อว่าจะเปลี่ยนการสื่อสารของตนเองให้เป็นการสื่อสารอย่างสัน ติกับเขาบ้าง :roll :eek :sigh

ขับเคลื่อนโดย อโกคอมเม้นท์ ๒.๐!

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

"บ้านใส่ใจ" สนับสนุนผู้คนให้ค้นพบ&แบ่งปันสิ่งดีที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน
Carefor.org ©1997 ออกแบบ, ขับเคลื่อนด้วย "แมมโบ้ลายไทย" GNU/GPL License