Advertisement
อัปเดทล่าสุด : เสาร์ 25 มกราคม 2563 : carefor.org อัปเดททุกวัน
Carefor ใหม่ arrow สื่อสารด้วยหัวใจ arrow ความตั้งใจจากหัวใจ
ความตั้งใจจากหัวใจ


ความตั้งใจเพื่อสร้างสังคมแห่งความกรุณา พิมพ์เรื่องนี้ ส่งเมลเรื่องนี้ให้เพื่อน

Image
ความตั้งใจของบ้านใส่ใจคือ การแบ่งปันชีวิต (Life Sharing) การให้ด้วยหัวใจ (Giving from the Heart) เพื่อขยายพื้นที่แห่งความกรุณาให้กว้างขึ้นทั้งภายในตนเอง ครอบครัว ที่ทำงาน องค์กร ชุมชน และสังคมวงกว้าง ด้วยการสนับสนุนผู้คนให้เพิ่มความสามารถในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตามแนวทางต่อไปนี้

1) เผยแพร่แนวคิดและคุณค่าของการสื่อสารด้วยความกรุณา สื่อสารอย่างสันติ บนพื้นฐานของ Nonviolent Communication

2) ช่วยฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยความกรุณา สื่อสารอย่างสันติ การเป็นคนกลาง เพื่อนำไปใช้ดูแลตนเอง ครอบครัว ที่ทำงาน องค์กร ชุมชน และสังคม

ติดต่อเราได้ที่ : บ้านใส่ใจ

เชิญแสดงความคิดเห็น (4 ความคิดเห็น)
อ่านต่อ...

"บ้านใส่ใจ" สนับสนุนผู้คนให้ค้นพบ&แบ่งปันสิ่งดีที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน
Carefor.org ©1997 ออกแบบ, ขับเคลื่อนด้วย "แมมโบ้ลายไทย" GNU/GPL License