บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 1472 friends Online

Heart Lock-In "จากใจถึงใจ" สร้างความรัก & ความเข้าใจ ด้วยพลังของหัวใจ 1 ธันวาคม 2561

Heart Lock-In® “จากใจถึงใจ”

สร้างความรัก & เข้าใจ ด้วยพลังของหัวใจ

& “สื่อสารด้วยภาษาของหัวใจ” ครั้งที่ 214

ฝึกง่าย ฝึกครั้งเดียว นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

 

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น.

มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท

 

เหมาะกับ : พ่อ แม่ คู่รัก ครู อาจารย์ นักบวช แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา วิทยากร
ครูโยคะ ครูสมาธิ ผู้ทำงานด้านสังคม ผู้บริหาร นักธุรกิจ Life Coach ประชาชนผู้สนใจ  

 

Heart Lock-In® “จากใจถึงใจ” สร้างความรัก & ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน ด้วยพลังความฉลาดของหัวใจ (Heart Intelligence) จากงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของหัวใจ (Science of Heart) ของสถาบัน HeartMath ควบคู่กับ “การสื่อสารด้วยภาษาของหัวใจ” (Language of Heart บนพื้นฐานของ Compassionate และ Nonviolent Communication NVC : Dr. Marshall Rosenberg) เพื่อนำพลังความรัก & ความกรุณาที่มีอยู่แล้วในหัวใจคุณออกมาเติมเต็มความรัก ความเข้าใจให้กับตัวคุณเอง & คนอื่น พัฒนาความสัมพันธ์ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือในครอบครัว ที่ทำงาน อย่างง่ายดาย & รวดเร็ว

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ รายงานจาก 65 ประเทศทั่วโลก

1.ฝึกเทคนิค Heart Lock-In® เพิ่มพลังหัวใจให้สงบสุข รักตนเอง & คนอื่นมากขึ้น

2.ช่วงฝึกมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เห็นความสงบสุขที่เพิ่มขึ้น (Inner Balance)

3.ฝึกวิธีเติมเต็มความรัก ความเข้าใจ & กรุณาต่อตนเอง (Self-Compassion, Self-Empathy)

4.ฝึกเทคนิคเปลี่ยนความรู้สึกลบเป็นบวกใน 1 นาที (Inner Peace & Power of Emotion)

5.ฝึกเยียวยาอารมณ์ทางลบด้วยการค้นพบความต้องการ & คุณค่า (Beauty Need/Value)

6.ฝึกทักษะสื่อสารให้คนอื่นรับรู้อย่างจริงใจด้วยภาษาของหัวใจ (Language of Heart)

7.ฝึกสื่อสารให้อีกฝ่ายเปิดใจ & เติมเต็มความต้องการของทุกฝ่าย รวมทั้งตัวคุณด้วย

8.ฝึกทักษะรับมือเมื่อคุณไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ (NVC Mourning Technique)

9.ฝึกทักษะ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ & ความร่วมมือ (NVC 4 Steps)

10.ฝึกวิธีเพิ่มพลังในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว & ทำงานร่วมกันในองค์กร

11.ฝึกด้วยเทคนิคใหม่ NVC Dance Floor ฝึกง่าย นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

12.ฝึกวิธีตอบโจทย์ตรงใจคุณ ปลดล็อคชีวิต การงาน & ความสัมพันธ์ของคุณ

วิทยากร อ.นริศ มณีขาว ผู้เชี่ยวชาญ & ผู้สอนสื่อสารสร้างความรัก ความเข้าใจ

ผู้สอน Heart Lock-In® คนไทยคนแรกได้รับการรับรองจากสถาบัน HeartMath
ผู้อุทิศตน
ให้กับการพัฒนาชีวิต จิตใจ สร้างความรัก ความเข้าใจ สร้างสันติของผู้คนนาน 40 ปี

 

ดูรายละเอียด : บ้านใส่ใจ carefor.org (ผู้จัด) โทร 093-445-1665

FB สื่อสารสร้างความรัก สมัครได้ที่ Line ID: narislove

ท่านละ 2,490 บาท (รวมอาหารเที่ยง อาหารว่าง หนังสือ & วงกลมความเข้าใจ)

 

=====

ตารางเวลาและการฝึก Heart Lock-In® “จากใจถึงใจ

สร้างความรัก & เข้าใจ ด้วยพลังของหัวใจ

& “สื่อสารด้วยภาษาของหัวใจครั้งที่ 214

09.00 ทำความรู้จักกัน มิตรภาพ อบอุ่น จริงใจ

             ฝึกเช็คชีพจรความสัมพันธ์ต่อตนเอง และคนอื่นอ่าน

 

ทำความเข้าใจ : ความฉลาดของหัวใจ (Heart Intelligence) การค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ 

และประโยชน์ของการพัฒนา ความฉลาดของหัวใจ ด้วยเทคนิค Heart Lock-In® “จากใจถึงใจ

 

ฝึกเพิ่มพลังของหัวใจ เกิดความสงบ รักตนเอง & รักคนอื่นอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค Heart Lock-in Step 1-2

 

ฝึกเทคนิคเปลี่ยนความรู้สึกลบเป็นบวกใน 1 นาที (Inner Peace & Power of Emotion)

 

* ช่วงฝึกมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เห็นความสงบสุขที่เพิ่มขึ้น (Inner Balance) บนหน้าจอ Monitor แบบ Real Time

09.45 พัก

 

10.00 หลักสำคัญของการสื่อสารจากใจถึงใจด้วยภาษาของหัวใจ (Compassionate / Nonviolent Communication : NVC) ด้วยเทคนิคใหม่  NVC Dance Floor ฝึกง่าย นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

 

ฝึกวิธีเติมเต็มความรัก ความเข้าใจ & กรุณาต่อตนเอง (Self-Compassion, Self-Empathy)

ฝึกเยียวยาอารมณ์ทางลบด้วยการค้นพบความต้องการ & คุณค่า (Beauty Need/Value)

 

11.00 พัก

 

11.15  ฝึกทักษะสื่อสารให้คนอื่นรับรู้อย่างจริงใจด้วยภาษาของหัวใจ (Language of Heart)

ฝึกสื่อสารให้อีกฝ่ายเปิดใจ & เติมเต็มความต้องการของทุกฝ่าย รวมทั้งตัวคุณด้วย

12.00 อาหาร

 

13.00 ฝึกเพิ่มพลังของหัวใจ เกิดความสงบ รักตนเอง & รักคนอื่นอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค Heart Lock-in Step 1-2-3

 

ฝึกทักษะ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ & ความร่วมมือ (NVC 4 Steps)

 

14.15 พัก

 

14.30  ฝึกทักษะรับมือเมื่อคุณไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ (NVC Mourning Technique)

 

ฝึกวิธีเพิ่มพลังในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว & ทำงานร่วมกันในองค์กร

 

15.30 พัก

 

15.45 ฝึกวิธีตอบโจทย์ตรงใจคุณ ปลดล็อคชีวิต การงาน & ความสัมพันธ์ของคุณ

 

16.30 ฝึกเพิ่มพลังแห่งการขอบคุณ & การใช้ชีวิตในความรัก กรุณา ต่อตนเอง & ผู้อื่น

17.00 ตามอัธยาศัย

 

-------

หมายเหตุ : ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วม