บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 350 friends Online

“สื่อสารจากหัวใจ” สร้างความรัก & เข้าใจ ด้วย “สื่อสารสร้างสันติ” ครั้งที่ 208


“สื่อสารจากหัวใจ” สร้างความรัก & เข้าใจ

ด้วย “สื่อสารสร้างสันติ” ครั้งที่ 208
& แบบฝึก "ล็อคหัวใจให้รักกัน" Heart Lock-In®

วันเสาร์ 27 ตุลาคม 2561
มูลนิธิเชนต์คาเบรียล
ซ.ทองหล่อ 25 สุขุมวิท

เหมาะกับ : พ่อ แม่ คู่รัก ครู อาจารย์ นักบวช แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา วิทยากร 
ครูโยคะ ครูสมาธิ ผู้ทำงานด้านสังคม ผู้บริหาร นักธุรกิจ Life Coach ประชาชนผู้สนใจ

“สื่อสารจากหัวใจ” สร้างความรัก & ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน ด้วยสื่อสารสร้างสันติ ตามแนวทางสื่อสารด้วยความกรุณา (Compassionate Communicaton based on NVC : Nonviolent Communication by Dr.Marshall Rosenberg) ควบคู่ไปกับการฝึก Heart Lock-In® จากงานวิจัยความฉลาดของหัวใจ (Heart Intelligence) ของสถาบัน HeartMath เพื่อนำพลังความรัก & ความกรุณาที่มีอยู่แล้วในหัวใจคุณ & คนอื่นออกมาสร้างความรัก ความเข้าใจ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือในครอบครัว ในที่ทำงาน อย่างง่ายดายและรวดเร็ว


ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
รายงานจาก 65 ประเทศทั่วโลก

1)ถ้าคุณรู้สึกกังวลใจเรื่องความสัมพันธ์ ช่วยให้คุณเพิ่มสันติในหัวใจ (Inner Peace)
2)ถ้าคุณแคร์คนรักมากเกินไป ช่วยให้คุณแคร์ มีความกรุณา เห็นคุณค่าตนเอง&คนอื่นอย่างพอดี
3)ถ้าคุณรัก เข้าใจกันดีอยู่แล้ว ช่วยให้คุณรัก & เข้าใจกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น
4)ถ้าคุณมีความขัดแย้งกัน ช่วยให้คุณเข้าใจกัน & ร่วมมือกันได้มากขึ้น
5)ถ้าความสัมพันธ์ของคุณห่างเหินกัน ช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้น
6)ถ้าคุณรู้สึกแย่ ช่วยให้คุณมีวิธีเปลี่ยนความรู้สึกลบเป็นบวกได้ใน 2 นาที
7)ถ้าคุณรู้สึกยากที่จะเข้าใจใครบางคน ช่วยให้คุณเข้าใจคนๆนั้นง่ายขึ้น
8)ถ้าคุณรู้สึกทางลบกับคนที่คุณรัก ช่วยให้คุณพูดคุยกันด้วยความเข้าใจ
9)ถ้าคุณกังวลที่จะบอกความในใจ ช่วยให้คุณบอกได้อย่างสบายใจ
11)ถ้าคุณลำบากใจกับเพื่อนร่วมงาน ก็ช่วยให้คุณหาทางร่วมมือกันได้
12)ตอบโจทย์ตรงใจคุณ ปลดล็อคชีวิต การงาน & ความสัมพันธ์ของคุณ

วิทยากร อ.นริศ มณีขาว
ผู้เชี่ยวชาญ & มีประสบการณ์ด้านงานสร้างสันตินานกว่า 25 ปี
ผู้เชี่ยวชาญ & ผู้สอนสื่อสารสร้างสันตินาน 14 ปี

ผู้สอน Add Heart™ Intelligence คนไทยคนแรกได้รับการรับรองจากสถาบัน HeartMath
ผู้อุทิศตนให้กับการพัฒนาชีวิต จิตใจ การสร้างสันติ ความรัก ความเข้าใจกันของผู้คนนาน 40 ปี

ดูรายละเอียดได้ที่ บ้านใส่ใจ carefor.org และ FB สื่อสารสร้างความรัก
สมัครที่ Line ID: narislove โทร 093-445-1665
ท่านละ 2,490 บาท (รวมอาหารกลางวัน & อาหารว่าง 2 มื้อ)

 

=====


รายละเอียดการนำทักษะการสื่อสารสร้างสันติไปใช้ได้ในหลายด้าน ดังต่อไปนี้ รายงานจาก 65 ประเทศทั่วโลก

 

ครอบครัว

 • ลดความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • เปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือและความไว้วางใจ
 • ส่งเสริมศักยภาพของลูกในวัยต่างๆ

 

การศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

 • เพิ่มศักยภาพส่วนบุคคลของผู้เรียน
 • เสริมสร้างความปลอดภัยและความไว้วางใจซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้
 • พัฒนาการทำงานเป็นทีม ประสิทธิภาพ และความร่วมมือ
 • เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร

 

ประสิทธิภาพในองค์กร

 • พัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม ประสิทธิภาพ และขวัญกำลังใจ
 • เพิ่มคุณภาพของบริการและผลผลิตขององค์กร
 • เพิ่มการทำประโยชน์ขององค์กรสู่ชุมชน

 

การพัฒนาตนเองและการเยียวยาจิตใจ

 • เปลี่ยนความละอายใจ ความเศร้า ให้เป็นพลังชีวิต
 • รักษาความเจ็บปวดในอดีต
 • เปลี่ยนแปลงนิสัยด้านลบ
 • ช่วยให้เข้าใจความต้องการที่สำคัญของตนเอง

 

การแก้ไขความขัดแย้ง

 • แก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติในระดับบุคคล สาธารณะ ระดับประเทศและนานาชาติ
 • เข้าถึงหัวใจของความขัดแย้ง และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
 • พัฒนาความร่วมมือ ฟังและรับรู้สิ่งที่คนอื่นต้องการบอกเรา
 • เปลี่ยนการวิจารณ์และกล่าวโทษเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยความกรุณา
 • ป้องกันความเจ็บปวดและความเข้าใจผิดในอนาคต
 • ก้าวข้ามเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความรุนแรง

 

 

การพัฒนาชีวิตด้านจิตวิญญาณ

 • ช่วยให้คุณค่าทางจิตวิญญาณและการกระทำสอดคล้องกัน
 • เปลี่ยนความเป็นศัตรูและการตัดสินเป็นความเข้าใจ
 • เชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ที่เราทุกคนมีร่วมกัน
 • เอาใจใส่ความต้องการของตนเพื่อเติมเต็มความกรุณาต่อคนอื่น

 

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

 • สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง
 • เปลี่ยนการตัดสินและการวิจารณ์ให้เป็นความเข้าใจและเชื่อมสัมพันธ์กัน
 • ฟังสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราได้ยินอย่างแท้จริง
 • ได้รับสิ่งที่เราต้องการโดยไม่ออกคำสั่ง ไม่รู้สึกผิดหรือละอายใจ
 • ได้ยินความต้องการที่อยู่เบื้องหลังการกระทำหรือคำพูดของคนอื่น

 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 • เพิ่มความเข้มแข็ง ขวัญกำลังใจและความภักดีต่อองค์กร
 • แก้ปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ลดความเครียดในที่ทำงานและการลางานบ่อย
 • ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานทุกคน
 • ได้ยินและให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ส่งเสริมการประเมินผลที่ช่วยให้พนักงานแต่ละคนเติบโต
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน

 

จัดการความโกรธ

 • เปลี่ยนความโกรธก่อนที่จะนำไปสู่การกระทำที่ทำให้เสียใจในภายหลัง
 • ค้นพบความต้องการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความโกรธของคุณ
 • เรียนรู้การเห็นคุณค่าสิ่งที่กระตุ้นตัวคุณและคนอื่นให้รู้สึกทางลบ
 • หาผลสรุปที่นำความพึงพอใจมาให้ทุกคน
 • แสดงความโกรธที่ช่วยเชื่อมใจคุณกับคนอื่น

===== 


ประวัติวิทยากรเพิ่มเติม : อ.นริศ มณีขาว M.Ed. (Guidance & Counseling), B.Ed. (Music Education)

วิทยากรอิสระ ผู้ให้คำปรึกษา นักเขียน นักดนตรี ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อุทิศตนให้กับการสร้างความรัก ความเข้าใจ สื่อสารสร้างสันติ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ การปลดปล่อยความเครียดและบาดแผลในจิตใจด้วยตนเองโดยไม่ต้องเล่าเรื่องด้วยวิทยาศาสตร์ใหม่ให้กับครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล พระสงฆ์ นักบวชทั้งพุทธและคริสต์ นักจิตวิทยา นักพัฒนา ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พ่อแม่ เยาวชน องค์กรด้านครอบครัว โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กรศาสนา องค์กรพัฒนาสังคม หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ มากกว่า 100 องค์กร มานาน 40 ปี 

ผู้เชี่ยวชาญและผู้สอน TRE® คนไทยคนแรก (Certified TRE® Provider) ได้รับการรับรองจากสถาบัน TRE® Global สหรัฐอเมริกา (Tension Stress & Trauma Release Exercises วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมใหม่เพื่อปลดปล่อยความเครียด & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.traumaprevention.com และ https://traumaprevention.com/tre-provider-list

ผู้เชี่ยวชาญ, วิทยากรฝึกทักษะสร้างความรัก ความเข้าใจ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด้วยสื่อสารสร้างสันติ การเป็นคนกลางตามแนวทาง NVC (Nonviolent Communication โดย Dr.Marshall Rosenberg นานกว่า 14 ปี)

วิทยากรผู้ฝึกอบรมพัฒนากระบวนกรสร้างสันติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี 2547-2555)

ผู้เชี่ยวชาญ, วิทยากรกลองบำบัด Drum Circle, Clinical Application & Drumming for Healing ได้รับการรับรองจาก Certification Board for Music Therapist (CBCT) สหรัฐอเมริกา

ผู้เชี่ยวชาญ, วิทยากรคนไทยคนแรก Add Heart™ Intelligence และ Heart Lock-in® ได้รับการรับรองจากสถาบัน Heartmath Institute สหรัฐอเมริกา (วิทยาศาสตร์ & นวัตกรรมใหม่ปลดปล่อยความเครียดและสร้างความสัมพันธ์ด้วยความฉลาดของหัวใจ)

ผู้พัฒนาหลักสูตรและผสมผสานวิธีการฝึกร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ อาทิ TRE® Tension & Trauma Releasing Exercises, Heart Intelligence, Heart Lock-In® InterPlay : Unlock wisdom of body, NVC (Nonviolent Communication), Science of Compassion, Drum Circle & Drum Healing, Spiritual Exercises.

ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย, การพัฒนาหลักสูตร, ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต “การสื่อสารอย่างสันติ”, “การพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรม”

อาจารย์พิเศษผู้สอนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ผู้เขียนร่วม หนังสือ “สื่อสารสร้างสันติ” (ปี 2559) เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์

บรรณาธิการหนังสือ “สื่อสารอย่างสันติ คู่มือสื่อสารสัมพันธ์และแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์”

นักเขียนและคอลัมนิสต์ตั้งแต่ปี 2538 มีบทความตีพิมพ์แล้วมากกว่า 380 เรื่อง

วิทยากรรับเชิญ รายการนารีกระจ่าง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, Good Life ชีวิตดี๊ดี สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ก่อตั้งบ้านใส่ใจ carefor.org เพื่อชีวิต ผู้คน ธรรมชาติ, ทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่อาสาเพื่อสังคมและชนบทนานกว่า 30 ปี