บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 919 friends Online

TRE®เพิ่มความรัก & เข้าใจ ปลดปล่อยความเครียด & แผลใจด้วยตนเอง ครั้งที่ 25


TRE®เพิ่มความรัก & เข้าใจ ปลดปล่อยความเครียด & แผลใจด้วยตนเอง ครั้งที่ 25
กายใจสงบสุข งาน ความรัก & ความสัมพันธ์ดีขึ้น

วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม 2561
มูลนิธิเชนต์คาเบรียล
ซ.ทองหล่อ 25 สุขุมวิท

เหมาะกับ : พ่อ แม่ คู่รัก ครู อาจารย์ นักบวช แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา วิทยากร
ครูโยคะ ครูสมาธิ ผู้ทำงานด้านสังคม ผู้บริหาร นักธุรกิจ Life Coach ประชาชนผู้สนใจ

ฝึกง่าย ฝึกครั้งเดียว นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องเล่าเรื่อง


วิธีใหม่ล่าสุด TRE® Tension & Trauma Release Exercises (Berceli, 2005) แบบฝึกเพื่อปลดปล่อยความเครียด อารมณ์ลบ & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง ใช้ความฉลาดของร่างกาย (Body Intellegence) ที่เราทุกคนมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลาย กายใจสงบสุข งาน ความรัก ความสัมพันธ์กับตนเองและคนอื่นดีขึ้นโดยอัตโนมัติ ทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเล่าเรื่องของเราให้ใครฟัง

ประโยชน์ของการทำ TRE® รายงานจาก 40 ประเทศทั่วโลก

1)ลดความเครียด วิตกกังวล & อารมณ์ทางลบ
2)ลดความเครียดจากการทำงาน การช่วยเหลือดูแลคนอื่น & เรื่องกระทบใจ
3)ลดความกังวลที่เกิดจากความเจ็บป่วยเรื้อรัง ความเครียดสะสม
4)ลดความเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTS) & บาดแผลในจิตใจ
5)เพิ่มความสงบสุขในจิตใจ เพิ่มสติ อยู่กับปัจจุบัน
6)เพิ่มความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในครอบครัว ที่ทำงาน
7)เพิ่มความสามารถในการจัดการความเครียด อารมณ์ลบ
8)เพิ่มความผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ้น
9)เพิ่มพลังกายใจ ที่บ้าน ที่ทำงาน &
10)เพิ่มพลังโฟกัส สมาธิ สมองโล่ง ความคิดชัดเจน & สร้างสรรค์

วิทยากร อ.นริศ มณีขาว Certified TRE® Provider คนไทยคนแรก
ผู้สอนTRE®ผ่านการรับรองจากสถาบัน TRE®Global สหรัฐอเมริกา traumaprevention.com
https://traumaprevention.com/tre-provider-list/
ผู้อุทิศตนให้กับการพัฒนาชีวิต จิตใจ การสร้างสันติ ความรัก ความเข้าใจกันของผู้คนนาน 40 ปี

ดูรายละเอียดได้ที่ บ้านใส่ใจ carefor.org และ FB สื่อสารสร้างความรัก
สมัครที่ Line ID: narislove โทร 093-445-1665
ท่านละ 2,490 บาท (รวมอาหารกลางวัน & อาหารว่าง 2 มื้อ)

 

----------

สิ่งที่จะฝึกปฏิบัติร่วมกัน

1)ฝึกอ่านสัญญาณความเครียดที่เกิดขึ้นทางร่างกายอย่างรวดเร็ว

2)ฝึก TRE® เทคนิคใหม่เพื่อปลดปล่อยความเครียด & แผลใจด้วยกลไกธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วในตัวเรา

3)ฝึกเทคนิคการอยู่กับปัจจุบันอย่างรวดเร็ว TRE® Grounding

4)ฝึกการควบคุมดูแลด้วยตนเอง (Self-Regulation) เมื่อเผชิญอารมณ์ทางลบหรืออารมณ์เข้มข้น

5)เรียนรู้วิธีการเป็นมิตรกับความเครียด เข้าใจความเครียด สาเหตุ การจัดการความเครียด เช่น ความเครียดจากสื่อโซเชียลมีเดีย ความเครียดจากการอยากช่วยคนอื่นแต่ช่วยไม่ได้

6)การรับมือกับความเครียดสะสม และบาดแผลในจิตใจ โลกระบาดใหม่ในสังคมปัจจุบัน ในองค์กร และการเยียวยาด้วยตนเอง

 

=====

หมายเหตุ : คอร์สนี้ไม่เหมาะกับ

1.ผู้ที่ผ่าตัดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมานี้ /
2.หมอไม่อนุญาตให้ออกกำลังกายเบาๆ /
3.อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ /
4.กำลังกระดูกหักอยู่ /
5.ความดันโลหิตสูงหรือต่ำมากๆจนเกินไป (ถ้าความดันสูงหรือต่ำเล็กน้อยสามารถฝึกได้) /
6.หัวใจผิดปรกติ เช่น เคยผ่าตัดหัวใจ, ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ /
7.โรคลมบ้าหมู หรือ ลมชัก /
8.ผู้ป่วยทางจิตเวช เช่น ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า /
9.ใช้ยาทางจิตเวช เช่น ยาแก้อาการซึมเศร้า /
Manic หรือ depressive /
Bi-polar / Severe depression /
Borderline / โรคจิตเภท / โรคจิต /

=====

ประวัติวิทยากรเพิ่มเติม : อ.นริศ มณีขาว M.Ed. (Guidance & Counseling), B.Ed. (Music Education)

วิทยากรอิสระ ผู้ให้คำปรึกษา นักเขียน นักดนตรี ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อุทิศตนให้กับการสร้างความรัก ความเข้าใจ สื่อสารสร้างสันติ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ การปลดปล่อยความเครียดและบาดแผลในจิตใจด้วยตนเองโดยไม่ต้องเล่าเรื่องด้วยวิทยาศาสตร์ใหม่ให้กับ

ครู อาจารย์ แพทย์ พยาบาล พระสงฆ์ นักบวชทั้งพุทธและคริสต์ นักจิตวิทยา นักพัฒนา ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พ่อแม่ เยาวชน องค์กรด้านครอบครัว โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กรศาสนา องค์กรพัฒนาสังคม หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ มากกว่า 100 องค์กร มานาน 40 ปี 

ผู้เชี่ยวชาญและผู้สอน TRE® คนไทยคนแรก (Certified TRE® Provider) ได้รับการรับรองจากสถาบัน TRE® Global สหรัฐอเมริกา (Tension Stress & Trauma Release Exercises วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมใหม่เพื่อปลดปล่อยความเครียด & บาดแผลในจิตใจด้วยตนเอง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.traumaprevention.com และ https://traumaprevention.com/tre-provider-list

ผู้เชี่ยวชาญ, วิทยากรฝึกทักษะสร้างความรัก ความเข้าใจ เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด้วยสื่อสารสร้างสันติ การเป็นคนกลางตามแนวทาง NVC (Nonviolent Communication โดย Dr.Marshall Rosenberg นานกว่า 14 ปี)

วิทยากรผู้ฝึกอบรมพัฒนากระบวนกรสร้างสันติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี 2547-2555)

ผู้เชี่ยวชาญ, วิทยากรกลองบำบัด Drum Circle, Clinical Application & Drumming for Healing ได้รับการรับรองจาก Certification Board for Music Therapist (CBCT) สหรัฐอเมริกา

ผู้เชี่ยวชาญ, วิทยากรคนไทยคนแรก Add Heart™ Intelligence และ Heart Lock-in® ได้รับการรับรองจากสถาบัน Heartmath Institute สหรัฐอเมริกา (วิทยาศาสตร์ & นวัตกรรมใหม่ปลดปล่อยความเครียดและสร้างความสัมพันธ์ด้วยความฉลาดของหัวใจ)

ผู้พัฒนาหลักสูตรและผสมผสานวิธีการฝึกร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณโดยใช้ศาสตร์ต่างๆ อาทิ TRE® Tension & Trauma Releasing Exercises, Heart Intelligence, Heart Lock-In® InterPlay : Unlock wisdom of body, NVC (Nonviolent Communication), Science of Compassion, Drum Circle & Drum Healing, Spiritual Exercises.

ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย, การพัฒนาหลักสูตร, ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต “การสื่อสารอย่างสันติ”, “การพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรม”

อาจารย์พิเศษผู้สอนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ผู้เขียนร่วม หนังสือ “สื่อสารสร้างสันติ” (ปี 2559) เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังสร้างสรรค์

บรรณาธิการหนังสือ “สื่อสารอย่างสันติ คู่มือสื่อสารสัมพันธ์และแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์”

นักเขียนและคอลัมนิสต์ตั้งแต่ปี 2538 มีบทความตีพิมพ์แล้วมากกว่า 380 เรื่อง

วิทยากรรับเชิญ รายการนารีกระจ่าง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, Good Life ชีวิตดี๊ดี สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ก่อตั้งบ้านใส่ใจ carefor.org เพื่อชีวิต ผู้คน ธรรมชาติ, ทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่อาสาเพื่อสังคมและชนบทนานกว่า 30 ปี