บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 1013 friends Online

รูปภาพ Drum Circle for Life Work & Love ที่ สสส (นริศ มณีขาว วิทยากร/กระบวนกร)

 

  

 

 

สำหรับกิจกรรมดีๆ จาก SOOK by สสส. "กลองวงดรัมเซอร์เกิ้ล : จังหวะเปลี่ยนชีวิตเพื่อกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม" โดย อาจารย์นริศ มณีขาว วิทยากรกระบวนกร ผู้ให้การปรึกษา นักฝึกอบรม นักเขียน นักดนตรี ช่วงแรก อาจารย์นริศ ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของกลองวงดรัมเซอร์เกิ้ล ว่า วงกลอง (Drum Circle) คือเครื่องมือทรงพลัง ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาคนได้ ตั้งแต่การเสริมสร้างพลังชีวิต ร่างกาย สุขภาพ จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยมี Arthur Hull เป็นบิดาแห่งศาสตร์วงกลอง และ Christine Steven ผู้พัฒนาโดยนำมาผสมผสานกับดนตรีบำบัด และเมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มาตีกลองร่วมกัน จะได้เปิดหัวใจให้กับผู้คน ครอบครัว ชุมชน และธรรมชาติมากขึ้น

ศาสตร์แห่งการตีกลอง เป็นการแสดงภาษาสากลโดยไม่ต้องใช้คำพูด แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านดนตรี แต่เมื่อทุกคนร่วมกันตีกลอง จังหวะเหล่านั้นได้นำให้ทุกๆ คนได้ใกล้ชิด สนิทสนม เป็นมิตรกันโดยปริยายค่ะ โดยอาจารย์ได้ให้ทุกคนได้ทำเวิร์คช็อป ทำความรู้จัก จับคู่ จับกลุ่มกัน โดยใช้จังหวะวงกลองดรัมเซอร์เกิ้ลเป็นสื่อกลาง โดยแบ่งจังหวะเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็น 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ

1. จังหวะแห่งการพัฒนาตนเอง โดยใช้ จังหวะของความร่าเริงเบิกบาน จังหวะแห่งเสียงหัวใจเรา จังหวะของการปลดปล่อย และจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงตนเอง

2. ฝึกจังหวะแห่งความสัมพันธ์และสังคม โดยใช้ จังหวะแห่งรักและกรุณา จังหวะของการเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ และจังหวะแห่งการทำประโยชน์ให้กับคนอื่น หรือสังคม จะสนุกสนานแค่ไหน SOOK by สสส. นำภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ และถ้าคุณๆ อยากเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ต่อกายและใจแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ทางแฟนเพจ SOOK หรือที่ http://www.thaihealth.or.th/sook ได้เลยค่ะ ^^