บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 1118 friends Online

"กลองบำบัด" สร้างสมดุลให้ชีวิต (1 มี.ค. 60) โดย นริศ มณีขาว


"กลองบำบัด" สร้างสมดุลให้ชีวิต (1 มี.ค. 60)

โดย นริศ มณีขาว 

วิทยากร Drum Circle, Drum Healing 
จังหวะกลอง จังหวะชีวิต การงาน & ความรัก

 


รายการนารีกระจ่าง
ThaiPBS 
https://youtu.be/vF8bibtwPp8 

ไปทำความรู้จักกับ "กลองบำบัด" ที่ช่วยบำบัดและ รักษาโรค แล้วยังทำให้เราทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วย ว่าแต่จะเป็นอย่างไร รักษาโรคอะไรบ้างมาพูดคุยกับคุณนริศ มณีขาว นักฝึกอบรม Drum Circle และ Drum Healing ที่มาแนะนำการตีกลองบำบัดอีกด้วย